Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Bedrijven(terreinen)


Op bedrijventerreinen en bij individuele bedrijven/kantoren is meestal een combinatie zichtbaar van: 

 • reclameverlichting
 • aanstraalverlichting
 • licht dat van binnen het gebouw naar buiten straalt
 • terreinverlichting van het bedrijf zelf
 • openbare verlichting

Ook al is de verlichting in Dalfsen over het algemeen bescheiden, toch hebben sommige bedrijven ′s nachts veel verlichting, zeker langs de zogenaamde zichtlocaties vanwege promotiedoeleinden. In sommige gevallen kan deze verlichting weggebruikers storen, zeker wanneer er weinig of geen openbare verlichting is. 

nieuwleusen bedrijventerrein ovl lemelerveld bedrijventerrein

Foto: de gemeente verlicht bedrijventerreinen bescheiden, de verlichting van bedrijven is opvallender (links: Kalkovenweg op De Meele, rechts: Handelsweg, Lemelerveld, deze situatie gaat wijzigen)

Beleid gemeente voor openbare verlichting

Voor bedrijventerreinen kiest de gemeente straatverlichting die past bij de functie en het gebruik van het terrein. Ook wordt er met de situatie van verkeers- en sociale veiligheid rekening gehouden. 

Oudere bedrijventerreinen hebben vaak nog oranje of geel licht en door de grote mastafstanden is er geen gelijkmatige verlichting. Deze verlichting levert geen problemen op. Alleen als een gebied totaal (ver)nieuw(d) wordt aangelegd, wordt er gestreefd naar een verlichtingssterkte en gelijkmatigheid conform de genoemde adviesrichtlijn. Waar mogelijk wordt verlichting op bedrijventerreinen gedimd in de avond en de nachtelijke uren. Bij vervanging van de armaturen wordt er voor energiezuinig wit LED-licht gekozen om het zicht en de kleurherkenning te optimaliseren. Een voorbeeld is bedrijventerrein Welsum dat is aangelegd volgens de adviesrichtlijn ROVL-2011.

Om de dorpsrandzônes donker te houden vanaf het buitengebied, kiest de gemeente voor armaturen die minimaal lichthinder geven. 

de vesting sox dalfsen de vesting wit licht dalfsen  

Foto links: oranje verlichting met een lage gelijkmatigheid en verlichtingssterkte is voldoende zolang het weggebruik niet intensief is. De rechter foto laat zien dat contrasten beter te zien zijn in wit licht. (Bedrijventerrein De Vesting, Dalfsen)

Gemeentelijk beleid voor andere lichtbronnen

1. Oproep aan bedrijven

De gemeente vraagt ondernemers om bij haar beleid van Bewust Verlichten aan te sluiten. Dat kan door ’s nachts de bedrijfsverlichting te dimmen of zelfs uit te schakelen. Denk daarbij aan terrein- en reclameverlichting, gevelaanlichting en de verlichting binnen in het gebouw. Het resultaat: een lagere energierekening! Bij nieuwe aanschaf kan er voor een goed gericht, vlak en dimbaar armatuur worden gekozen met de juiste sterkte. Soms is een nieuwe lamp niet mogelijk of niet nodig. Door eenvoudigweg de verlichting goed te richten, treedt er minder lichtvervuiling op. Felle lampen kunnen weggebruikers hinderen.

2. Gemeente & ondernemers

De gemeente werkt samen met koepelorganisaties van winkeliers en van andere ondernemers zoals op bedrijventerreinen. Het onderwerp verlichting, donkerte en energiebesparing wordt binnen deze samenwerkingsverbanden ter sprake gebracht. Bij bouwplannen van bedrijven zal de gemeente aandacht hebben voor de diverse soorten verlichting.

3. Bij herstructurering

Bij herstructurering van bedrijventerreinen of winkelstraten investeert de gemeente in de kwaliteit van de openbare ruimte inclusief de openbare verlichting. Bij het opstellen van een beeldkwaliteitplan wordt ook het beeld in de donkere uren meegenomen. Bij het opstellen van het verlichtingsplan wordt ook de situatie qua veiligheid onder de loep genomen. Uitgangspunt is dat verlichting niet standaard en vanzelfsprekend is, maar goed moet passen bij de omgeving en bij wat er werkelijk nodig is. Ondernemers worden daarom bij herstructurering uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan bewust verlichten en daarmee aan de ruimtelijke kwaliteit.

4. Bij een zeer storende lichtbron

Bij een ernstig storende lichtbron gaat de gemeente hierover in gesprek met de ondernemer. Als het nodig is om handhavend op te treden, kan de gemeente de omgevingsvergunning of het Activiteitenbesluit benutten. Leidraad vormt de richtlijn van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) ter voorkoming van Lichthinder.

5. Reclameverlichting

Bij reclame gaat het onder andere om verlichte naamborden en gevels. Door de opkomst van LED en de ontwikkeling van displays zijn er landelijk veel bewegende of knipperende reclames in opkomst. In Dalfsen zijn er geen bepalingen over verlichte reclames op bedrijventerreinen. In zijn algemeenheid wordt gesteld dat een ′gedekte kleurstelling van de reclame vereist is aan de randen naar het landelijk gebied toe′ (Reclame/welstandsbeleid). 

reclamezuil nieuwleusen nieuwleusen rollecate de meele reclame 

Veiligheid

Bij bedrijven waar veel problemen zijn met inbraak, wordt vaak voor een mix aan maatregelen gekozen, zoals:

 • camera′s die ook bij weinig licht goed beeld geven
 • hekwerk
 • alarminstallatie
 • beveiligingspersoneel
 • verlichting

Verlichting is hierbij ondersteunend maar biedt op zichzelf geen veiligheid zonder andere vormen van toezicht. Een bewuste afweging is noodzakelijk. Licht kan inbrekers ook juist helpen om gemakkelijker hun slag te slaan, te zien waar interessante spullen liggen en waar ze naar binnen kunnen. Als een lamp met aanwezigheidsdetectie aanspringt, valt dit vaak meer op dan een inbreker die rondloopt bij continu brandende lampen.

camera

Foto: cameratechniek ontwikkelt zich snel. Er zijn camera′s op de markt die bij weinig licht toch een goed beeld geven.

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Op het bedrijventerreinen in Nieuwleusen is voor een KVO gekozen. De gemeente Dalfsen stelt niet de eis dat bedrijventerreinen aan het KVO moeten voldoen maar heeft wel een positieve grondhouding op initiatieven van een ondernemerscollectief. De gemeente, politie en bedrijven spreken in dat geval over een passende set aan maatregelen. Het gesprek gaat daarbij ook over de openbare verlichting én over de bedrijfsverlichting in relatie tot veiligheid.

De bedoeling is om niet automatisch te kiezen voor meer licht alsof dit een garantie voor veiligheid is. De gemeente is van mening dat een samenhangende set aan (preventieve) maatregelen nodig is waar verlichting onderdeel van uitmaakt. Het Handboek KVO doet hier suggesties voor: 

 • Goede gelijkmatigheid van de openbare verlichting
 • Wit licht toe te passen als er ook langzaam verkeer is
 • Dat bomen de verlichting niet hinderen
 • Bedrijfskavel aan zijde openbare weg goed verlichten
 • Ingangen van opslagruimten (dynamisch) verlichten in het geval als ze zichtbaar zijn van openbare weg
 • Liefst gezamenlijke camera’s, anders eigen camera met goede verlichting

Individuele bedrijven in de nacht

Veel bedrijven maken gebruik van buitenverlichting. Soms is dit functioneel voor de bedrijfsvoering of veiligheid, soms voor promotie en decoratie. De gemeente spreekt met bedrijven om te zien of er mogelijkheden zijn om energie(kosten) en de lichtuitstoot naar de omgeving te verminderen. Onderstaande foto′s tonen een willekeurige serie bedrijfsgebouwen.

de meele bedrijf nieuwleusen veevoeder dalfsen lemelerveld individuele mastrestaurant hessenweg multimade lemelerveld huetink welkoop denk ik dalfsen veevoeder dalfsen veevoeder tankstation dalfsen