Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Buitengebied wegen


Deze factsheet gaat over de keuze voor al dan niet verlichten langs gemeentelijke wegen. Meer over de impact en beleid van lichtbronnen in het buitengebied: factsheet natuur en landschap.

Gemeentelijk beleid Openbare Verlichting

Langs de gemeentelijke wegen in het buitengebied maakt de gemeente Dalfsen de volgende beleidskeuzes:

  • De gemeente wil het donkere landschap beschermen, en verstoring voor dieren, lichtvervuiling en onnodig energieverbruik voorkomen.
  • Buiten de bebouwde kom en in natuurgebieden wordt daarom in principe niet verlicht tenzij dit voor de verkeersveiligheid noodzakelijk is. De gemeente Dalfsen heeft altijd een sober verlichtingsbeleid voor het buitengebied gevoerd.                              
  • De gemeente overweegt verlichting alleen als dit voor de verkeersveiligheid nodig is bij kruisingen, T-splitsingen en scherpe bochten.
  • Verlichting op deze locaties wordt uitsluitend overwogen wanneer andere mogelijkheden (zoals vormgeving van de weg en markering) niet voldoende verkeersveiligheid bieden. Eventuele verlichting zal een oriënterend karakter hebben.
  • Veilig rijden in het donker is mogelijk door goede markering zoals bijgevoegd filmpje van de provincie Overijssel. Dalfsen verlicht nieuwe situaties op gebiedsontsluitingswegen ook op deze wijze (met name binnen de bebouwde kom). De provincie zal in komende jaren verlichting langs provinciale wegen nog verder saneren waar mogelijk, in afstemming met het gemeentelijk beleid.
  • In principe plaatst de gemeente in het buitengebied geen verlichting om reden van sociale veiligheid. Bij onvoldoende sociale controle, kan verlichting juist voor schijnveiligheid zorgen.
  • In principe worden fietspaden niet verlicht. Als dit toch noodzakelijk is, dan heeft de gemeente de voorkeur separaat aan de rijbaan gelegen fietspaden te verlichten in plaats van de rijbaan zelf te verlichten. 
  • Er wordt in principe geen openbare verlichting (bij)geplaatst.
  • Verlichting die nu staat buiten de bebouwde kom wordt de komende jaren bekeken op de mate waarin het voldoet aan bovengenoemde criteria. Als de verlichting geen wezenlijke bijdrage levert aan de verkeersveiligheid, wordt er met omwonenden overlegd. De gemeente streeft ernaar de verlichting te verwijderen of niet te vervangen aan het einde van de levensduur. 

Kortersweg/Dalmsholterweg Dalfsen schaapskooiweg vennenbergweg dalfsen

Foto 1: een enkele lantaarnpaal attendeert de weggebruiker op de naderende T-splitsing (Kortersweg/Dalmsholterweg, Dalfsen)

Foto 2: hier zijn in het kader van ′Duurzaam Veilig′ 4 lantaarnpalen en een verhoogd platform geplaatst om de gelijkwaardige kruising. De gemeente verlicht dergelijke situaties tegenwoordig met 1 of 2 hogere lantaarnpalen (Schaapskooiweg/Vennenbergweg, Dalfsen) 

Verlichting langs de randen van Nieuwleusen

Ruitenveen Nieuwleusen HJ Eshuisweg Dalfsen

Foto 1: Bij lintbebouwing aan de randen van Nieuwleusen staan lantaarnpalen op grotere afstand van elkaar. De omgeving wordt zacht oranje verlicht, ter oriëntatie en comfort voor de omwonenden (Ruitenveen, maar ook Oosterveen en Westerveen)

Foto 2: Ter vergelijk: moderne dimbare verlichting, wit licht goed gericht op het zwarte wegdek met reflecterende belijning. Het omringende landschap blijft donker (H.J. Eshuisweg, Dalfsen, tussen het open landschap en De Hulsterplas)

haersholte dalfsen weg naar sportveld nachtfoto haersholte dalfsen weg naar sportveld overdag

Foto′s: Drie rondstralers bieden oriënterende verlichting op de weg naar de sportvelden (Haersholteweg, Dalfsen).