Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Dimmen


Dimmen van wegverlichting

Als er meer verkeer is, is er een hoger lichtniveau gewenst. Dit komt omdat de rijtaak ingewikkelder is als het druk is op de weg. ′s Avonds laat en ′s nachts, als er bijna geen verkeer is, is er minder licht nodig. Door te dimmen kun je de hoeveelheid licht afstemmen op de hoeveelheid verkeer. Voordelen zijn:

Onderstaande foto′s geven een doorgaande weg weer die verlicht is op 100% en 70% verlichtingssterkte. Weggebruikers hebben over het algemeen geen last van dimmen. Sterker nog, de ervaring leert dat ze het verschil niet opmerken. Kennelijk is minder licht in veel gevallen voor de weggebruiker ook voldoende. 

gedimd 100 procent lichtniveau foto philips gedimd naar 70 procent lichtniveau foto philips

Foto′s: doorgaande weg met respectievelijk 100% en 70% verlichtingssterkte. Belangrijk is dat het wegverloop en het verkeer voldoende zichtbaar zijn. (foto′s beschikbaar gesteld door Philips/Indal)

Statisch dimmen en dynamisch dimmen

Er zijn twee soorten dimsystemen voor wegverlichting.

1. Statisch dimmen

Op vaste momenten wordt het licht terug gedimd en ’s morgens desgewenst weer opgeschakeld naar 100%. De meerkosten van een statisch dimsysteem zijn gering en worden in veel gevallen terugverdiend door het lagere stroomverbruik en doordat de lampen langer meegaan. Dalfsen kiest voor deze techniek.

2. Dynamisch dimmen

Dit hightec systeem past steeds de hoeveelheid licht aan op de daadwerkelijke hoeveelheid verkeer gemeten in dat tijdvak. Ook kunnen de weersomstandigheden worden meegenomen. De gemeente kan zelf de hoeveelheid licht opschakelen, bijvoorbeeld tijdens wegwerkzaamheden. Dit systeem kan meerwaarde hebben op wegen waar de verkeersdrukte sterk varieert. De kosten zijn echter hoger en de techniek is nog meer in ontwikkeling dan bij het statisch dimmen.

Gemeentelijk beleid dimmen

Vanaf 2010 heeft de gemeente voornamelijk dimbare verlichting geplaatst, met name in woonwijken. Dit beleid zet de gemeente voort bij vervangingen in alle gebiedstypen waar en wanneer dit mogelijk is qua verkeersveiligheid en sociale veiligheid. 

Argumenten

  • De gemeente wil onnodig licht en energieverbruik voorkomen en hierin het goede voorbeeld geven.
  • De ervaring is dat bewoners en weggebruikers het verschil niet zien tussen de gedimde en ongedimde situatie.
  • Waar het mogelijk is om verlichting volledig uit te schakelen in de nachtelijke uren, verdient uitschakelen de voorkeur boven dimmen.
  • De gemeente streeft naar gelijkmatige verlichting conform de adviesrichtlijn. Dimmen van de verlichting heeft geen negatieve impact op de gelijkmatigheid van verlichting.
  • De meerkosten van dimmen bij aanschaf van een nieuw armatuur verdienen zich in veel situaties terug door de besparing in energiekosten en de levensduurverlenging van de verlichting. De terugverdientijd is korter bij een hoger vermogen lamp. De verwachting is dat nieuwe armaturen in de nabije toekomst standaard met dimmer zijn uitgerust.

Dimregime

De gemeente Dalfsen dimt de verlichting in de volgende stappen:

  • tot 20.00 uur: lichtniveau 100% 
  • van 20.00 tot 23.00 uur: lichtniveau 70% 
  • van 23.00 tot 4.30 uur: lichtniveau 40% 
  • van 4.30 tot 5.30 uur: lichtniveau 70%
  • vanaf 5.30 uur tot de OVL uitgaat: lichtniveau 100%

bretthouwerstraat nabij trefkoele Molenaars Es Dalfsen 

Foto′s: dit dimregime geldt onder andere in de Brethouwerstraat en de wijk bij Gerner Es in Dalfsen