Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Fietspaden


Fietspaden & veiligheid

Sommige fietspaden zijn verlicht, andere niet. Bij de keuze voor het verlichten van fietspaden spelen twee zaken:

 1. verkeersveiligheid en rijcomfort
 2. het gevoel van veiligheid (sociale veiligheid) en overzicht

De verkeersveiligheid geldt met name als er in beide richtingen op het pad gefietst mag worden, bij fietstunnels en andere gevaarlijke situaties zoals kruisingen.

Bij sociale veiligheid is het aspect van schijnveiligheid van belang. Licht op zichzelf maakt niet veilig, ook al kan het wel een veilig gevoel geven. Voor echte veiligheid is de aanwezigheid van andere weggebruikers en sociale controle noodzakelijk. Het is daarom raadzaam om fietsers te stimuleren om van dezelfde route gebruik te maken.

Voorbeelden van fietspaden langs doorgaande wegen

vechtdijk Dalfsen fietspad eigen verlichting Koedijk Dalfsen

Foto: Links wordt de hoofdrijbaan verlicht en het fietspad mee verlicht (Vechtdijk, Dalfsen), rechts heeft het fietspad eigen verlichting op lage palen (Koesteeg, Dalfsen)

fietspad langs koedijk dalfsen

Foto: het fietspad langs de Koesteeg, Dalfsen

Gemeentelijk beleid voor fietspaden binnen de bebouwde kom

Ook als het gaat om fietspaden kiest de gemeente voor bewust verlichten: 

 • fietspaden worden zoveel mogelijk mee verlicht met de hoofdrijbaan, zodat er geen extra lantaarnpalen nodig zijn
 • vrijliggende fietspaden (en voetpaden) worden alleen verlicht als ze deel uitmaken van een doorgaande route en er geen goed alternatief voor dat pad is. Hetzelfde geldt voor fietspaden (en voetpaden) door parken

Uitgangspunten hierbij zijn:

 • de gemeente verlicht rustige routes niet, om schijnveiligheid te voorkomen, energie en maatschappelijke kosten te besparen en lichtvervuiling tegen te gaan
 • net als bij andere wegfunctiecategoriën, geldt ook langs fietspaden een voorkeur voor moderne armaturen waarbij het licht goed op het wegdek is gericht en de lichtvervuiling minimaal is

Vechtland Stekelbaars Nieuwleusen 

Foto: Fietspaden met een doorgaande functie worden verlicht (Vechtland, Nieuwleusen)

Gemeentelijk beleid voor fietspaden en -routes buiten de bebouwde kom

Voor fietspaden en fietsroutes buiten de bebouwde kom is het beleid:

 • recreatieve fietspaden worden niet verlicht
 • utilitaire fietspaden worden in principe niet verlicht
 • bij conflictsituaties waar verkeersveiligheid in het geding is, overweegt de gemeente per locatie welke oplossing passend is:
  • markering toepassen in de vorm van lijnen, reflectoren of lichtpuntjes in het wegdek
  • oriënterende verlichting plaatsen (op grotere afstand van elkaar en met name bij bochten en kruisingen zodat het verloop van het fietspad zichtbaar is) 

Uitgangspunt hierbij is:

 • de gemeente verlicht rustige routes bewust niet, om schijnveiligheid te voorkomen, energie en maatschappelijke kosten te besparen en lichtvervuiling tegen te gaan