Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Kwaliteit openbare verlichting


De diverse factsheets beschrijven de gemeentelijke beleidskeuzes voor wat betreft de kwaliteit van de verlichtingsinstallatie zodat deze past binnen het Integraal Beheer van de Openbare Ruimte (concept 2015). De totale kwaliteit bestaat uit diverse componenten:

Beeldkwaliteit

 • Deze wordt bepaald door onder andere de gekozen armaturen en lantaarnpalen.
 • Qua onderhoud wordt conform het IBOR gestreefd naar onderhoudsniveau A in winkelgebieden en onderhoudsniveau B binnen en buiten de bebouwde kom.

Verlichtingskwaliteit

Installatiekwaliteit

 • Deze wordt op peil gehouden door de armaturen en lantaarnpalen tijdig te vervangen.
 • Bij dit beleidsplan wordt een afzonderlijk plan voor beheer en onderhoud opgesteld.
 • Voor conventionele verlichting wordt na 25 jaar (armaturen) respectievelijk 40 jaar (lantaarnpalen) besloten of de verlichting vervangen moet worden.
 • Voor nieuwe vormen van lichtbronnen zoals LED verlichting zal gemonitord worden of de verwachte lange levensduur in de praktijk wordt gehaald. 

Energetische kwaliteit

 • Nieuwe verlichting wordt zo energiezuinig mogelijk gekozen.
 • Het totale systeem heeft een zo goed mogelijk energetisch rendement door bewust op bepaalde locaties te kiezen voor niet verlichten, markeren, uitschakelen en dimmen.

Interne proceskwaliteit

 • Een beheerplan wordt opgesteld passend bij dit beleidsplan, waarin de kwaliteit en de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden vastgelegd.

Uitvoeringskwaliteit

 • De uitvoering van het jaarlijks onderhoud en schadereparaties aan de openbare
  verlichtingsinstallatie worden aanbesteed conform het op te stellen beheerplan.