Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Lichtvisies


Lichtvisie Dalfsen 2014

De gemeente heeft in 2014 een integrale lichtvisie opgesteld voor het centrumgebied van het dorp Dalfsen. De doelen van de Lichtvisie zijn:  

  1.        imago (herkenbaarheid, thuisvoelen)
  2.        afstemmen van deelgebieden: Waterfront + kade centrum en aansluiting station
  3.        energiebesparing
  4.        reductie lichtvervuiling

afbeelding lichtvisie dalfsen

Keuzes openbare verlichting

Gekozen wordt voor een dorps karakter in het historische centrum met een lagere lichtpunthoogte aangevuld met oriëntatieverlichting en strijklicht langs de kade van de Vecht. Voor het gebied Waterfront wordt gekozen voor een rondstralend armatuur, voor het Rechterenplein komt een zogenaamd ′lampekaparmatuur′. 

Keuzes aanlichting

Daarnaast staat centraal het aanlichten van gebouwen die karakteristiek zijn voor het dorp. Het verlichtingsbeleid staat hierin niet op zichzelf, maar vormt een belangrijke bouwsteen in de toekomstige ontwikkelingsvisie ‘Dorp aan de Vecht’, doelend op het dorpshart van Dalfsen.

centrum Dalfsen kerk dalfsen

Foto: de verlichting in de winkelstraat en de aanlichting van de kerk in het centrum van Dalfsen worden aangepast volgens de Lichtvisie 2014

Uitwerkingen lichtbeleid in andere gebieden

Ook in andere kernen binnen de gemeente is maatwerk mogelijk op het gebied van verlichting. Daarbij gelden de uitgangspunten uit dit beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte.

Voorbeeld hiervan is de kanaalzone in Lemelerveld, waar de integrale ontwikkelingsvisie ‘De blik op het kanaal van Lemelerveld’ is opgesteld om de karakteristiek als kanaaldorp te versterken. Naast stedenbouwkundige aspecten speelt verlichting hierin een belangrijke rol. Zo is bijvoorbeeld aanlichting gerealiseerd boven het Overijssels Kanaal waardoor een aanvankelijk als onprettig ervaren ruimte is veranderd in een aanwinst voor het centrumgebied. 

brug verlichting lemelerveld

Foto: de beleving, identiteit en herkenbaarheid kan worden versterkt door bewust verlichten, zoals onder de brug over het Overijssels Kanaal in Lemelerveld. Foto is gemaakt door Paul Scholten.