Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Reclame


Landelijke trend

Reclame is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Steeds vaker wordt verlichting gebruikt om reclame extra te laten opvallen. Bedrijven willen niet voor elkaar onderdoen en kiezen daarom voor steeds meer en fellere lichtreclames.

Voorheen werden lampen gebruikt om borden of posters aan te lichten. Nu zijn er meestal lichtbakken waarbij het licht van binnenuit naar buiten straalt. Door de komst van nieuwe technieken zoals LED zijn er steeds meer lichtkleuren en wordt vaker knipperend licht toegepast.

Op zichtlocaties, zoals langs provinciale en rijkswegen, is vaak meer lichtreclame, die bovendien de hele nacht brandt. Deze verlichting kan storend zijn voor de weggebruikers. 

 reclame langs hessenweg dalfsen lichtbak bedrijventerrein nieuwleusen

Foto′s: links een fel aangelicht doek langs een provinciale weg, rechts een kleine lichtbak zoals ze op bedrijventerreinen voorkomen (sommige worden in de late avond uitgeschakeld).

van pijkeren hessenweg dalfsen lemelerveld beddenwinken nieuwleusen zichtlocatie

Foto: reclameverlichting bestaat vaak uit verlichte bedrijfsnaam op de gevel, het aanlichten van de gevel of licht vanuit het gebouw (etalage, showroom).

Gemeentelijk beleid en regelgeving

In Dalfsen is er op dit moment nog geen sprake van overmatige lichtreclame. De gemeente wil deze voorkomen en toetst reclame-uitingen aan haar beleid voor welstand en reclame. De Welstandsnota (2014) geeft de volgende randvoorwaarden aan reclame:

In centrumgebieden

  • de vormgeving, materiaaltoepassing, kleurstelling, typografie, verlichting en bevestiging moeten passen bij de bebouwingskarakteristieken van de omgeving en het pand waarop de reclame wordt bevestigd
  • een reclame mag niet knipperen en in de omgeving van woningen mag een reclame ook niet bewegen

Op bedrijventerrein

  • geen bepaling over verlichte reclames, maar wel over kleurstelling:
  • aan de randen naar het landelijk gebied toe is een gedekte kleurstelling van de reclame vereist

In een woonomgeving en overige gebieden binnen de bebouwde kom

  • er mag geen lichtreclame geplaatst worden. Reclameborden mogen ook niet anderszins worden verlicht

Reclame in het buitengebied

  • de vormgeving, materiaaltoepassing, kleurstelling, typografie, verlichting en bevestiging moeten passen bij de karakteristieken van de omgeving
  • lichtreclame en verlichte reclameborden zijn niet acceptabel

multimade lemelerveld huetink bloembollen aldi centrum dalfsen

Wat doet de gemeente bij excessieve reclameverlichting?

Bij hinderlijke verlichting, licht/landschapsvervuiling of anderszins excessieve verlichting in relatie tot de omgeving gaat de gemeente met het betreffende bedrijf in gesprek. Wanneer dit niet het gewenste resultaat heeft, kan de gemeente ervoor kiezen om voor dit bedrijf een maatwerkvoorschrift met technische aanpassingen op te stellen. De gemeente benut hiervoor de richtlijn van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) ter voorkoming van lichthinder (vernieuwd in 2015).

reclamezuil reclame in noorden vh land

Foto′s: Reclamezuilen zoals deze zijn in onze gemeente niet toegestaan omdat reclame op het terrein van de eigenaar plaats moet vinden (foto links is van Platform Lichthinder)

reclame langs hessenweg dalfsen

Foto: verlichte objecten langs een donkere doorgaande weg kunnen weggebruikers afleiden

Reclames in bushokjes en aan lantaarnpalen

De gemeentelijke organisatie is verantwoordelijk voor bushokjes (ABRI′s), deze zijn niet verlicht.

bushokje in andere gemeente 

Foto: ABRI met reclameverlichting zoals deze langs de provinciale wegen in Dalfsen te zien zijn (foto: voorbeeld van een andere gemeente)