Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Storingen en onderhoud


Storingen

Is er sprake van een storing? Wilt u deze melden:

Hoe lang duurt het verhelpen van een storing?

  • De storing wordt zo spoedig mogelijk verholpen, zo mogelijk binnen 2 weken. Als er sprake is van een gevaarlijke situatie, handelt de gemeente natuurlijk per direct en is de storing uiterlijk binnen 24 uur verholpen.
  • Storingen aan het kabelnet worden door de gemeente gemeld bij het kabelbedrijf. Het verhelpen hiervan is afhankelijk van de aard en omvang van de ondergrondse storing. De netbeheerder is verantwoordelijk voor het ondergrondse deel van de verlichting tot aan de aansluiting in het luikje van de lichtmast.

Hoe uw gemeente en de netbeheerder samenwerken, kunt u zien in dit filmpje van Enexis. Bijbehorende website geeft meer informatie vanuit de netbeheerder. U kunt op de site ook recente storingen opzoeken die bij de netbeheerder bekend zijn. De bovengrondse storingen die de gemeente zelf afhandelt, staan niet in het systeem.

Onderhoud

De gemeente laat het onderhoud op contractbasis uitvoeren met als uitgangspunt een goede kwaliteit en levensduur-verlengend onderhoud om de openbare verlichting duurzaam in stand te houden. De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit bijvoorbeeld:

  • schoonhouden en schilderen van de mast
  • schoonhouden van het armatuur
  • het vervangen van defecte lampen en overige onderdelen van het armatuur

Beheerplan

De gemeente stelt een beheerplan op, op basis van dit beleidsplan. Beheer en onderhoud passend bij bewust verlichten betekent dat bij aanleg en vervanging van verlichting, niet wordt uitgegaan van standaarden en automatismen, maar steeds de fysieke omgeving en de wensen van gebruikers worden meegenomen in de afweging. Bij het kiezen van armaturen, vermogens en dimregimes, is het uitgangspunt steeds:

  • alleen verlichting (terug)plaatsen waar nodig
  • voldoende licht plaatsen qua verlichtingssterkte en gelijkmatigheid
  • bekijken of de situatie op de locatie in kwestie is veranderd waardoor andere keuzes mogelijk zijn. Is er bijvoorbeeld een lichter wegdek aangebracht of zijn alle gevels gerenoveerd met lichter materiaal? Dan kan er misschien minder licht worden geplaatst!
  • het juiste armatuur kiezen waardoor alleen die delen van de openbare ruimte worden verlicht waar dat gewenst is
  • participatie door bewoners en bedrijven krijgt zoveel mogelijk de ruimte.

defect mastluikje

Foto: defect mastluikje

Aanpassingsverzoeken

Bij een verzoek tot aanpassing aan de openbare verlichting in uw straat kunt u contact opnemen met de gemeente. De gemeente beoordeelt uw verzoek. Kosten voor een eventuele verplaatsing zijn voor rekening van de aanvrager. Wanneer sprake is van een reconstructie van de openbare ruimte worden wensen met betrekking tot het verplaatsen meegenomen in de besluitvorming.