Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Welk beleid legt de gemeente vast in dit beleidsplan? 

De gemeente Dalfsen streeft naar een goede kwaliteit van de leefomgeving en legt daarom haar beleid voor openbare verlichting en haar visie op overige lichtbronnen vast in dit beeldende beleidsplan:

H1. Licht in de openbare ruimte               ---             H2. Landelijke regelgeving openbare verlichting

 centrum nieuwleusen                                                

H3. Visie, ambitie en beleid voor openbare verlichting ---       H4. Bewust Verlichten

                                                logo bewust verlichten

  

De gemeente Dalfsen heeft net als andere gemeenten in de regio dit beeldende beleidsplan opgesteld als onderdeel van het programma Bewust Verlichten van de Regio Zwolle. De provincie Overijssel draagt financieel bij aan de transitie naar bewuster verlichten in het kader van haar eigen beleidsprogramma ′Gezonde en Veilige Leefomgeving′.