Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Centrum


In de centrumgebieden van Dalfsen, Lemelerveld en Nieuwleusen zijn verschillende lichtbronnen zichtbaar. De belangrijkste zijn:

 • openbare verlichting
 • etalageverlichting
 • aangelichte gevels
 • reclames
 • terrasverlichting

plein Nieuwleusen

Foto: centrum van Nieuwleusen

Openbare Verlichting

De gemeente kiest in centrumgebieden voor:

 • Een goede gelijkmatigheid. Dit betekent dan het licht zo goed mogelijk verdeeld wordt over de straat en er weinig donkere vlekken zijn tussen de lantaarnpalen. Dit is belangrijk voor de leefbaarheid en voor het uitgaanspubliek. 
 • Een relatief lage verlichtingssterkte in de winkelstraten en een hogere verlichtingssterkte in de uitgaansgebieden.

De gemeente heeft in 2014 een integrale lichtvisie opgesteld voor het centrumgebied van Dalfsen. Daarin is openbare verlichting maar ook aanlichting van bezienswaardigheden opgenomen.

centrum Dalfsen kerk dalfsen

Foto: de verlichting in de winkelstraat en de aanlichting van de kerk in het centrum van Dalfsen worden aangepast volgens de Lichtvisie 2014

stationsgebied Dalfsen uitsnede mast stationsgebied Dalfsen

foto: stationsgebied Dalfsen met nieuwe LED verlichting

Reclame

Reclameverlichting is in het ′welstandsgebied centrum en grootschalige voorzieningen′ toegestaan. Het moet voldoen aan de voorwaarden uit de Welstandsnota 2014:

 • De vormgeving, materiaaltoepassing, kleurstelling, typografie, verlichting en bevestiging moeten passen bij de bebouwingskarakteristieken van de omgeving en het pand waarop de reclame wordt bevestigd.
 • Een reclame mag niet knipperen en in de omgeving van woningen mag een reclame ook niet bewegen.

dalfsen centrum supermarktreclame aldi dalfsen beddenwinkel lemelerveld  

Etalages, winkels, gevelverlichting

Veel winkels laten ’s nachts hun verlichting branden in de winkel, de etalage en/of op de gevel. Deze verlichting is soms feller dan de openbare verlichting van de gemeente en valt in die gevallen erg op. Na sluitingstijd wordt de sfeer in het centrum mede bepaald door de verlichting van winkels.

Het laten branden van de verlichting heeft meerdere redenen:

 • Inbraakpreventie. Verlichting als inbraakpreventie is alleen zinvol als er mensen in de buurt zijn die reageren bij inbraak. Inbrekers kunnen bovendien baat hebben bij licht. Alternatieven zijn een alarminstallatie of een lamp die alleen aanspringt als er beweging is (bewegingsmelder). Bewakingscamera’s hebben tegenwoordig weinig licht nodig om goed te functioneren.
 • Het aanprijzen van producten. Op tijden dat er mogelijke kopers langslopen, is etalageverlichting een deel van de marketingstrategie van winkels. Vaak is het in de late avond en nacht mogelijk om op geen of minder verlichting over te schakelen. 

etalage bij grote kerk dalfsen centrum etalage nieuwleusen etalage 2 nieuwleusen 

Oproep aan winkels en andere bedrijven

De gemeente vraagt eigenaren van winkels en andere bedrijven mee te helpen aan duurzaamheid, leefbaarheid en de gewenste sfeer. Ze vraagt hen bewust te verlichten door:

 • te kiezen voor energiezuinige verlichting met een laag vermogen
 • verlichting goed te richten op wat er verlicht moet worden
 • verlichting uit te schakelen of te dimmen in de late avond en de nacht

Deze maatregelen verkleinen het contrast met de openbare verlichting en vergroten de verkeersveiligheid. Een centrumgebied met bewuste verlichting oogt prettiger voor passanten maar ook voor potentiële klanten.