Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Energiebesparing


Landelijk beleid

Gemeenten gebruiken stroom voor openbare verlichting, rioolgemalen, sporthallen, zwembaden en overige gebouwen. Vooral openbare verlichting is een belangrijke post. 

In het landelijke ′Energieakkoord voor duurzame groei′ is de wens vastgelegd om oude openbare verlichting versneld te vervangen door energiezuinige verlichting en slim energiemanagement. Het streven is om landelijk gemiddeld:

  • 20% energie te besparen in 2020 (ten opzichte van 2013)
  • 50% energie te besparen in 2030 (ten opzichte van 2013)

aardbol klimaat ijsbeer

Gemeentelijk beleid voor energiebesparing

De gemeente Dalfsen werkt samen met al haar inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven binnen haar grenzen toe naar een CO2-neutraal Dalfsen 2025. Het meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015 beschrijft de gemeentelijke aanpak op verschillende aandachtsgebieden. 

Op het gebied van openbare verlichting streeft Dalfsen naar 1,5% energiebesparing per jaar ten opzichte van het verbruik in 2008. In 2008 was het elektraverbruik voor openbare verlichting 1.127 MWh. In 2010, 2011 en 2012 is in totaal 59 MWh bespaard. Een gemiddelde besparing van bijna 20 MWh per jaar. Hiermee is de doelstelling ruimschoots behaald.

Hoe bespaart de gemeente energie?

De gemeente stimuleert burgers, instellingen en bedrijven om energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Haar eigen energieverbruik voor openbare verlichting vermindert de gemeente door:

  • vooraf kritisch na te denken of er verlichting nodig is op die locatie
  • waar dat mogelijk is lichtpunten niet te vervangen bij het einde van de levensduur
  • waar mogelijk ander bestratingsmateriaal, bebording of belijning toe te passen (meer reflecterend)
  • voldoende verlichtingssterkte (niet hoger dan nodig) (Openbare Verlichting op maat)
  • efficiëntere lichtbronnen met nieuwe technieken (zoals LED)
  • dimmen van nieuwe verlichting
  • toepassen van energiezuinige voorschakelapparatuur/drivers
  • vermindering van het aantal branduren (de schakeltijden zijn aangepast in overleg met de omringende gemeenten en de netbeheerder)

Duurzame Materialen

Gemeente Dalfsen vindt materiaalverbruik een belangrijk aandachtspunt. Bij het beoordelen van de duurzaamheid wordt naar de gehele cyclus gekeken van winning, productie, gebruik, verwijderen en hergebruik van materialen. Het gaat hierbij vooral om armaturen (inclusief de lamp) en om lantaarnpalen.

Straatlantaarns op zonne-energie

Het is mogelijk om lantaarnpalen te plaatsen met lampen op zonne-energie. Dit kan een oplossing zijn op ′afgelegen′ plaatsen waar geen elektriciteitsnetwerk in de buurt aanwezig is, zoals in het buitengebied, recreatieterreinen, parkeerplaatsen, fietsstallingen, bushaltes etc. Deze innovatieve techniek biedt dimbare verlichting op groene stroom zonder een nieuwe elektriciteitskabel aan te leggen.

zonnemast overdag zonnemast nacht

Foto: Straatlantaarns op zonne-energie worden steeds verder doorontwikkeld qua techniek en vormgeving. (Foto: Mijn Energiefabriek)