Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Hoofdstructuur


Met ′hoofdstructuur′ wordt in deze factsheet gedoeld op gebiedsontsluitingswegen voor autoverkeer binnen de kom waar 50 km/uur mag worden gereden. Klik hier voor beleidskeuzes langs wegen in het buitengebied

De gemeente houdt bij haar verlichtingskeuzes niet alleen met hoofdstructuur voor autoverkeer rekening. Verlichtingskeuzes zijn ook nodig bij andere elementen die de hoofdstructuur bepalen, zoals water, groen en gebieden voor langzaam verkeer zoals fietspaden, wandelroutes of een dorpsplein. In deze gebieden is naast aandacht voor functionele verlichting, ook een aantrekkelijke beleving belangrijk.  

Gemeentelijk beleid gebiedsontsluitingswegen- verlichtingssterkte (hoeveel licht)

In principe kiest de gemeente bij nieuwe aanleg en reconstructie voor een verlichtingssterkte gelijk aan de landelijke adviesrichtlijn. De verlichting wordt later op de avond gedimd.

Hiermee geeft de gemeente invulling aan Bewust Verlichten: verlichten op maat, passend bij de situatie, en rekening houdend met energieverbruik en lichtvervuiling.

Vechtdijk Dalfsen bosmanweg doorgaande deel nieuwleusen

Foto links: de entree naar het centrum van Dalfsen wordt verlicht met gele verlichting op hoge lantaarnpalen (Vechtdijk, Dalfsen)

Foto rechts: de vlakke verlichting geeft geen lichtvervuiling naar het open landschap en veel licht op het wegdek (Bosmanweg, Nieuwleusen)

Gemeentelijk beleid - gelijkmatigheid

Niet alleen de verlichtingssterkte is van belang. De gemeente is van mening dat vooral de gelijkmatigheid van verlichting de verkeersveiligheid en het straatbeeld bepaalt. De gelijkmatigheid is de mate waarin het licht egaal verspreid is over het wegdek. De gemeente streeft naar een gelijkmatige verlichting volgens de landelijke adviesrichtlijn op momenten dat lantaarnpalen worden geplaatst of verplaatst. In de uren dat verlichting wordt gedimd, blijft de gelijkmatige spreiding gelijk.

Koesteeg Dalfsen doorgaande weg Rondweg Dalfsen

Foto 1: de goede verlichtingssterkte en gelijkmatigheid. Geel licht verlicht de hoofdrijbaan en het fietspad aan de linkerzijde. Rechts is voor witte fietspadverlichting gekozen (Koesteeg, Dalfsen)

Foto 2: soortgelijke verlichting (Rondweg, Dalfsen)

Gemeentelijk beleid - lichtkleur

De voorkeur gaat voor nieuwe verlichting uit naar wit licht. In het oude oranje licht is het moeilijk contrasten te zien op en langs de weg. Wel wordt dit licht vaak goed verstrooid waardoor de gelijkmatigheid relatief hoog is.

Den hulst nieuwleusen sox H.J. Eshuisweg Nieuwleusen

Foto′s: links staat nog oudere, oranje verlichting (Den Hulst, Nieuwleusen), rechts het moderne witte licht (H.J. Eshuisweg, Nieuwleusen)  

Polhaarweg Dalfsen brethouwerstraat Dalfsen zijde Trefkoele

Foto links: erftoegangsweg binnen woonwijk met doorgaande functie. Rondstralers verlichten gelijkmatig, omgeving wordt mee verlicht (Polhaarweg, Dalfsen). Rechts: vlak LED armatuur straalt naar beneden maar verlicht de stoep en bermen mee (Brethouwerstraat, Dalfsen).

Rotondes

Op rotondes wordt een goede gelijkmatigheid en verlichtingssterkte gekozen. Rotondes zijn daardoor van een afstand goed zichtbaar en de verkeersveiligheid wordt gewaarborgd. In verband met de verkeersveiligheid worden de rotondes ook ’s nachts volledig aangelicht en dus niet gedimd.

oude rotonde koesteeg rondweg kampmansweg dalfsen rotonde bosmanweg nieuwleusen

Foto′s: Rotondes worden verlicht met in ieder geval 4 lantaarnpalen en op de betonrand actieve en passieve markering. Links: gele conventionele lampen (Koesteeg/ Kampmansweg/ Rondweg, Dalfsen) en rechts vlakke LED armaturen (Bosmansweg, Nieuwleusen)